8

Inicio

SECTOR DE ADMINISTRACIONES Y SERVICIOS PÚBLICOS
Novedades

Otras semanas


size="2">03-04-2020
03-04-2020

ARAGÓN

DECRETO 34/2020, de 25 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la estructura orgánica del Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda (BOA 68, 03/04/20).
01-04-2020

NAVARRA

RESOLUCIÓN 521/2020, de 24 de febrero, de la Directora General de Función Pública, por la que se determina el día del Patrón correspondiente a las fiestas patronales de cada localidad, en relación con el personal de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos que no presta sus servicios en Pamplona (BON 69, 01/04/20).
31-03-2020

NAVARRA

CORRECCIÓN DE ERRORES en el Decreto Foral 14/2020, de 19 de febrero, por el que se modifica la Plantilla Orgánica de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus Organismos Autónomos (BON 68, 31/03/20).

COMUNITAT VALENCIANA

ORDRE 40/2020, de 10 de març, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos superior tècnic d'enginyeria de mines de l'Administració de la Generalitat, A1-13, sector administració especial, convocatòria 109/2018, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició corresponent a l'oferta d'ocupació pública ordinària de 2018 per a personal de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8777, 31/03/20).
Sol·licituds fins al 30/04

RESOLUCIÓ de 13 de marc de 2020, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual s'aproven les relacions de llocs de treball de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat, així com dels organismes i entitats els llocs de treball i personal dels quals són gestionats per la conselleria competent en matèria de funció pública (DOGV 8777, 31/03/20).
30-03-2020

COMUNITAT VALENCIANA

ORDRE 38/2020, de 4 de març, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos superior tècnic de l'administració del medi ambient de l'Administració de la Generalitat, escala administració del medi ambient, A1-27-01, sector administració especial, convocatòria 107/2018, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2018 per a personal de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8774, 30/03/20).
Sol·licituds fins al 29/04

 © Confederación de STEs-Intersindical