8

Inicio

SECTOR DE ADMINISTRACIONES Y SERVICIOS PÚBLICOS
Novedades

Otras semanas


14-12-2019

ILLES BALEARS

Decret 92/2019, de 13 de desembre, pel qual es fixa el calendari de dies inhàbils per a l’any 2020 a l’efecte del còmput administratiu (BOIB 168, 14/12/19).
13-12-2019

COMUNITAT VALENCIANA

ORDRE 47/2019, de 9 de desembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos superior de gestió en enginyeria tècnica agrícola de l'Administració de la Generalitat, escala investigació i experimentació agrària A2-14-02, sector administració especial, convocatòria 45/2018, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2017, per al personal de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8697, 13/12/19).
Sol·licituds fins al 15/01

ORDRE 55/2019, de 10 de desembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos superior tècnic d'enginyeria agrònoma de l'Administració de la Generalitat, A1-15, sector administració especial, convocatòria 46/2018, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponent a les ofertes d'ocupació pública de 2017 i 2018, per al personal de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8697, 13/12/19).
Sol·licituds fins al 15/01

ORDRE 56/2019, de 10 de desembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos superior tècnic d'enginyeria agrònoma de l'Administració de la Generalitat, A1-15, sector administració especial, convocatòria 47/2018, torn de promoció interna i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponent a les ofertes d'ocupació pública de 2017 i 2018, per al personal de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8697, 13/12/19).
Sol·licituds fins al 15/01

ORDRE 48/2019, de 9 de desembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés a l'agrupació professional funcionarial, serveis de suport generals de l'Administració de la Generalitat, escala ajudant de neteja, APF-01-02, convocatòria 48/2018, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponent a les ofertes d'ocupació pública de 2017 i 2018, per al personal de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8697, 13/12/19).
Sol·licituds fins al 15/01

ORDRE 49/2019, de 9 de desembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos superior de gestió en enginyeria tècnica industrial de l'Administració de la Generalitat, A2-09, sector administració especial, convocatòria 49/2018, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponent a les ofertes d'ocupació pública de 2017 i 2018, per al personal de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8697, 13/12/19).
Sol·licituds fins al 15/01

ORDRE 50/2019, de 9 de desembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos superior de gestió en enginyeria tècnica industrial de l'Administració de la Generalitat, A2-09, sector administració especial, convocatòria 50/2018, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2018, per al personal de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8697, 13/12/19).
Sol·licituds fins al 15/01

ORDRE 51/2019, de 9 de desembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos superior de gestió en prevenció de riscos laborals de l'Administració de la Generalitat, A2-21, sector administració especial, convocatòria 51/2018, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició, corresponent a l'oferta d'ocupació pública ordinària de 2017, per al personal de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8697, 13/12/19).
Sol·licituds fins al 15/01

ORDRE 52/2019, de 9 de desembre de 2019, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos superior de gestió en prevenció de riscos laborals de l'Administració de la Generalitat, A2-21, sector administració especial, convocatòria 52/2018, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició, corresponent a l'oferta d'ocupació pública ordinària de 2017, per al personal de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8697, 13/12/19).
Sol·licituds fins al 15/01

ORDRE 53/2019, de 9 de desembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos superior de gestió en enginyeria tècnica agrícola de l'Administració de la Generalitat, escala enginyeria tècnica agrícola, A2-14-01, sector administració especial, convocatòria 53/2018, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponent a les ofertes d'ocupació pública de 2017 i 2018, per al personal de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8697, 13/12/19).
Sol·licituds fins al 15/01

ORDRE 54/2019, de 9 de desembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos superior de gestió en enginyeria tècnica agrícola de l'Administració de la Generalitat, escala enginyeria tècnica agrícola, A2-14-01, sector administració especial, convocatòria 54/2018, torn de promoció interna i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2018, per al personal de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8697, 13/12/19).
Sol·licituds fins al 15/01

CANARIAS

ORDEN de 10 de diciembre de 2019, por la que se determinan las fiestas locales propias de cada municipio de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2020 (BOC 241, 13/12/19).

REGIÓN DE MURCIA

Orden 5 de diciembre de 2019, de la Consejería de Presidencia y Hacienda, por la que se amplía el plazo de presentación de solicitudes de las convocatorias de pruebas selectivas de acceso libre para cubrir plazas de diferentes cuerpos, escalas y opciones de la Administración Pública Regional (BORM 287, 13/12/19).

PRINCIPADO DE ASTURIAS

RESOLUCIÓN de 2 de diciembre de 2019, de la Consejería de Presidencia, por la que se establece, para el año 2020, el calendario de días inhábiles a efectos de cómputo de plazos administrativos en el ámbito de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias (BOPA 239, 13/12/19).
12-12-2019

COMUNITAT VALENCIANA

ORDRE 31/2019, de 5 de desembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos superior de gestió d'arxivística, biblioteconomia i documentació de l'Administració de la Generalitat, escala tècnic d'arxius i biblioteques i documentació, A2-04-01, sector administració especial, convocatòria 29/2018, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2018, per al personal de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8696, 12/12/19).
Sol·licituds fins al 14/01

ORDRE 32/2019, de 5 de desembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos superior de gestió d'arxivística, biblioteconomia i documentació de l'Administració de la Generalitat, escala tècnica d'arxius i biblioteques, A2-04-01, sector administració especial, convocatòria 30/2018, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2018 per al personal de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8696, 12/12/19).
Sol·licituds fins al 14/01

ORDRE 33/2019, de 5 de desembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos superior de gestió en acció social de l'Administració de la Generalitat, escala educació social, A2-16-02, sector administració especial, convocatòria 31/2018, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponent a les ofertes d'ocupació pública de 2017 i 2018, per al personal de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8696, 12/12/19).
Sol·licituds fins al 14/01

ORDRE 34/2019, de 5 de desembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos superior de gestió en acció social de l'Administració de la Generalitat, escala educació social, A2-16-02, sector administració especial, convocatòria 32/2018, torn de promoció interna i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponents a les ofertes d'ocupació pública de 2017 i 2018 per al personal de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8696, 12/12/19).
Sol·licituds fins al 14/01

ORDRE 35/2019, de 5 de desembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos superior de gestió en acció social de l'Administració de la Generalitat, escala treball social, A2-16-03, sector administració especial, convocatòria 33/2018, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2017, per al personal de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8696, 12/12/19).
Sol·licituds fins al 14/01

ORDRE 36/2019, de 5 de desembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos superior de gestió en acció social de l'Administració de la Generalitat, escala treball social, A2-16-03, sector Administració especial, convocatòria 34/2018, torn de promoció interna i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2017, per al personal de l'Administració de la Generalitat. (DOGV 8696, 12/12/19).
Sol·licituds fins al 14/01

ORDRE 37/2019, de 5 de desembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos superior de gestió en acció social de l'Administració de la Generalitat, escala teràpia ocupacional, A2-16-05, sector administració especial, convocatòria 35/2018, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponent a les ofertes d'ocupació pública de 2017 i 2019, per al personal de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8696, 12/12/19).
Sol·licituds fins al 14/01

ORDRE 38/2019, de 5 de desembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos superior de gestió en acció social de l'Administració de la Generalitat, escala teràpia ocupacional, A2-16-05, sector administració especial, convocatòria 36/2018, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2017, per al personal de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8696, 12/12/19).
Sol·licituds fins al 14/01

ORDRE 39/2019, de 5 de desembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos superior de gestió en arquitectura de l'Administració de la Generalitat, A2-17, sector administració especial, convocatòria 37/2018, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2017, per al personal de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8696, 12/12/19).
Sol·licituds fins al 14/01

ORDRE 40/2019, de 5 de desembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos superior de gestió d'administració sociosanitària de l'Administració de la Generalitat, A2-19, sector administració especial, convocatòria 38/2018, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2017, per al personal de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8696, 12/12/19).
Sol·licituds fins al 14/01

ORDRE 41/2019, de 5 de desembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos superior de gestió en fisioteràpia de l'Administració de la Generalitat, A2-20, sector administració especial, convocatòria 39/2018, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició, corresponent a l'oferta d'ocupació pública ordinària de 2017, per al personal de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8696, 12/12/19).
Sol·licituds fins al 14/01

ORDRE 42/2019, de 5 de desembre de 2019, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos superior de gestió en fisioteràpia de l'Administració de la Generalitat, A2-20, sector administració especial, Convocatòria 40/2018, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició corresponent a l'oferta d'ocupació pública ordinària de 2017 per a personal de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8696, 12/12/19).
Sol·licituds fins al 14/01

ORDRE 43/2019, de 5 de desembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos especialistes d'atenció sociosanitària de l'Administració de la Generalitat, C1-12, sector administració especial, convocatòria 41/2018, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponent a les ofertes d'ocupació pública de 2017 i 2018, per al personal de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8696, 12/12/19).
Sol·licituds fins al 14/01

ORDRE 44/2019, de 5 de desembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos especialistes d'atenció sociosanitària de l'Administració de la Generalitat, C1-12, sector administració especial, convocatòria 42/2018, torn de promoció interna i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponent a les ofertes d'ocupació pública de 2017 i 2018, per al personal de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8696, 12/12/19).
Sol·licituds fins al 14/01

ORDRE 45/2019, de 5 de desembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos especialistes en l'administració del medi ambient de l'Administració de la Generalitat (agents mediambientals), C1-13, sector administració especial, convocatòria 43/2018, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició, corresponent a l'oferta d'ocupació pública ordinària de 2017, per al personal de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8696, 12/12/19).
Sol·licituds fins al 14/01

ORDRE 46/2019, de 5 de desembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos d'especialistes en l'administració del medi ambient de l'Administració de la Generalitat (agents mediambientals), C1-13, sector administració especial, convocatòria 44/2018, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició corresponent a l'oferta d'ocupació pública ordinària de 2017 per a personal de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8696, 12/12/19).
Sol·licituds fins al 14/01

GALICIA

RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2019, de la Dirección General de Justicia, por la que se regula la tarjeta de acreditación especial prevista en la disposición adicional segunda de la Orden de 12 de septiembre de 2011 por la que se regula la tarjeta de identificación del personal al servicio de la Administración de justicia en Galicia (DOG 236, 12/12/19).

RESOLUCIÓN de 2 de diciembre de 2019 por la que se ordena la publicación del Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia de 28 de noviembre de 2019 por el que se aprueba la modificación de la relación de puestos de trabajo de la Consellería de Política Social (DOG 236, 12/12/19).

ARAGÓN

IAAP.-CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 16 de octubre de 2019, de la Directora del Instituto Aragonés de Administración Pública, por la que se convocan diversos cursos de formación correspondientes al Plan de Formación del año 2019 (BOA 241, 12/12/19).

REGIÓN DE MURCIA

Decreto 293/2019, de 5 de diciembre, relativo a la obligatoriedad de relacionarse a través de medios electrónicos a los participantes en procesos selectivos del Personal Estatutario fijo o temporal y de provisión de plazas del Servicio Murciano de Salud (BORM 286, 12/12/19).
11-12-2019

COMUNITAT VALENCIANA

ORDRE 23/2019, de 2 de desembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos serveis auxiliars sociosanitaris i educatius de l'Administració de la Generalitat, escala auxiliars d'infermeria C2-05-01, convocatòria 21/2018, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2017, per al personal de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8695, 11/12/19).
Sol·licituds fins al 13/01

ORDRE 24/2019, de 2 de desembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos serveis auxiliars sociosanitaris i educatius de l'Administració de la Generalitat, escala auxiliars d'infermeria C2-05-01, sector administració especial, convocatòria 22/2018, torn de promoció interna i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2017, per al personal de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8695, 11/12/19).
Sol·licituds fins al 13/01

ORDRE 25/2019, de 2 de desembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos serveis auxiliars sociosanitaris i educatius de l'Administració de la Generalitat, escala auxiliar de cuina C2-05-02, sector administració especial, convocatòria 23/2018, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponent a les ofertes d'ocupació pública de 2017 i 2018, per al personal de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8695, 11/12/19).
Sol·licituds fins al 13/01

ORDRE 26/2019, de 2 de desembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos serveis auxiliars sociosanitaris i educatius de l'Administració de la Generalitat, escala auxiliar de cuina C2-05-02, sector administració especial, convocatòria 24/2018, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2018, per al personal de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8695, 11/12/19).
Sol·licituds fins al 13/01

ORDRE 27/2019, de 2 de desembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos de serveis auxiliars de l'administració de justícia de l'Administració de la Generalitat, escala auxiliars d'autòpsia, C2-10-01, sector administració especial, convocatòria 25/2018, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponent a les ofertes d'ocupació pública de 2017 i 2018, per al personal de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8695, 11/12/19).
Sol·licituds fins al 13/01

ORDRE 28/2019, de 2 de desembre de 2019, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos de serveis auxiliars de l'administració de justícia de l'Administració de la Generalitat, escala auxiliars d'autòpsia, C2-10-01, sector administració especial, convocatòria 26/2018, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2017, per al personal de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8695, 11/12/19).
Sol·licituds fins al 13/01

ORDRE 29/2019, de 2 de desembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés a l'agrupació professional funcionarial, serveis de suport generals de l'Administració de la Generalitat, escala vigilant APF-01-03, convocatòria 27/2018, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponent a les ofertes d'ocupació pública de 2017 i 2018, per al personal de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8695, 11/12/19).
Sol·licituds fins al 13/01

ORDRE 30/2019, de 3 de desembre de 2019, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés a l'agrupació professional funcionarial, serveis de suport generals de l'Administració de la Generalitat, escala vigilant APF-01-03, convocatòria 28/2018, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponent a les ofertes d'ocupació pública de 2017 i 2018, per al personal de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8695, 11/12/19).
Sol·licituds fins al 13/01

CANARIAS

Resolución de 29 de noviembre de 2019, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se aprueba y se ordena la publicación de la lista definitiva de personas admitidas y excluidas a las pruebas selectivas para ingresar, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Superior Facultativo, Escala de Ingenieros y Arquitectos, especialidad Ingenieros de Telecomunicaciones (Grupo A, Subgrupo A1), de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, convocadas por Resolución de 11 de abril de 2018, así como se determinan los lugares, fecha y hora de celebración del primer ejercicio (BOC 239, 11/12/19).
El primer ejercicio de la fase de oposición se celebrará el día 15 de diciembre de 2019, a las 09:00 horas

Resolución de 29 de noviembre de 2019, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se aprueba y se ordena la publicación de la lista definitiva de personas admitidas y excluidas a las pruebas selectivas para ingresar, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Superior Facultativo, Escala de Técnicos Facultativos Superiores, Especialidad Tecnología de la Información (Grupo A, Subgrupo A1), de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, convocadas por Resolución de 11 de abril de 2018, así como se determinan los lugares, fecha y hora de celebración del primer ejercicio (BOC 239, 11/12/19).
El primer ejercicio de la fase de oposición se celebrará el día 15 de diciembre de 2019, a las 11:00 horas

CANTABRIA

Decreto 224/2019, de 28 de noviembre, por el que se modifica parcialmente la Relación de Puestos de Trabajo del Centro de Estudios de la Administración Pública Regional de Cantabria (BOC 237, 11/12/19).

CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de 05/12/2019, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se adapta a la estructura orgánica la Relación de Puestos de Trabajo de Personal Laboral de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, Presidencia de la Junta, de la Consejería de Desarrollo Sostenible y del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (DOCM 243, 11/12/19).

CATALUNYA

Parlament de Catalunya.-ACORD de la Mesa del Parlament de convocatòria d’un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball per cobrir de manera temporal llocs de treball vacants d’arxiver o arxivera que es puguin produir al Parlament de Catalunya entre els exercicis del 2020 i el 2022 (DOGC 8021, 11/12/19).
El termini de presentació de sol·licituds és de vint dies naturals, a comptar des del 2 de gener de 2020 fins al 21 de gener de 2020

LA RIOJA

Decreto 129/2019, de 3 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 36/2019 de 10 de septiembre por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Gobernanza Pública y sus funciones en desarrollo de la Ley 3/2003, de 3 de marzo, de Organización del Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja (BOR 146, 11/12/19).

Decreto 130/2019, de 3 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 43/2019, de 10 de septiembre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Servicios Sociales y a la Ciudadanía, y sus funciones en desarrollo de la Ley 3/2003, de 3 de marzo, de organización del Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja (BOR 146, 11/12/19).
10-12-2019

COMUNITAT VALENCIANA

ORDRE 11/2019, de 2 de desembre de 2019, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos superior tècnic d'activitat física i esport de l'Administració de la Generalitat, A1-22, sector administració especial, convocatòria 9/2018, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició, corresponent a l'oferta d'ocupació pública ordinària de 2018, per al personal de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8694, 10/12/19).
Sol·licituds fins al 10/01

ORDRE 12/2019, de 2 de desembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos superior tècnic d'activitat física i esport de l'Administració de la Generalitat, A1-22, sector administració especial, convocatòria 10/2018, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició, corresponent a l'oferta d'ocupació pública ordinària de 2018, per al personal de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8694, 10/12/19).
Sol·licituds fins al 10/01

ORDRE 13/2019, de 2 de desembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos superior tècnic d'estadística de l'Administració de la Generalitat, A1-29, sector administració especial, convocatòria 11/2018, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2018, per al personal de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8694, 10/12/19).
Sol·licituds fins al 10/01

ORDRE 14/2019, de 3 de desembre de 2019, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos superior tècnic d'estadística de l'Administració de la Generalitat, A1-29, sector Administració especial, convocatòria 12/2018, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2018, per al personal de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8694, 10/12/19).
Sol·licituds fins al 10/01

ORDRE 15/2019, de 2 de desembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos superior tècnic de psicologia de l'Administració de la Generalitat, A1-20, sector administració especial, convocatòria 13/2018, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2017, per al personal de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8694, 10/12/19).
Sol·licituds fins al 10/01

ORDRE 16/2019, de 2 de desembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos superior tècnic de psicologia de l'Administració de la Generalitat, A1-20, sector administració especial, convocatòria 14/2018, torn de promoció interna i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2017, per al personal de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8694, 10/12/19).
Sol·licituds fins al 10/01

ORDRE 17/2019, de 2 de desembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos superior tècnic de veterinària de l'Administració de la Generalitat, A1-23, sector administració especial, convocatòria 15/2018, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2017, per al personal de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8694, 10/12/19).
Sol·licituds fins al 10/01

ORDRE 18/2019, de 2 de desembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos superior tècnic de veterinària de l'Administració de la Generalitat, A1-23, sector administració especial, convocatòria 16/2018, torn de promoció interna i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2017, per al personal de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8694, 10/12/19).
Sol·licituds fins al 10/01

ORDRE 19/2019, de 2 de desembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos superior tècnic de medicina de l'Administració de la Generalitat, A1-24, sector administració especial, convocatòria 17/2018, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponent a les ofertes d'ocupació pública de 2017 i 2018, per al personal de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8694, 10/12/19).
Sol·licituds fins al 10/01

ORDRE 20/2019, de 2 de desembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos superior tècnic de medicina de l'Administració de la Generalitat, A1-24, sector administració especial, convocatòria 18/2018, torn de promoció interna i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponent a les ofertes d'ocupació pública de 2017 i 2018, per al personal de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8694, 10/12/19).
Sol·licituds fins al 10/01

ORDRE 21/2019, de 2 de desembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos superior tècnic de psicopedagogia de l'Administració de la Generalitat, A1-30, sector administració especial, convocatòria 19/2018, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponent a les ofertes d'ocupació pública de 2017 i 2018, per al personal de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8694, 10/12/19).
Sol·licituds fins al 10/01

ORDRE 22/2019, de 2 de desembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos superior tècnic de psicopedagogia de l'Administració de la Generalitat, A1-30, sector administració especial, convocatòria 20/2018, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponent a les ofertes d'ocupació pública de 2017 i 2018, per al personal de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8694, 10/12/19).
Sol·licituds fins al 10/01

ANDALUCÍA

Decreto 601/2019, de 3 de diciembre, por el que se regula la organización y funcionamiento de la Inspección General de Servicios de la Junta de Andalucía (BOJA 236, 10/12/19).

ARAGÓN

ORDEN HAP/1592/2019, de 21 de noviembre, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo del Departamento de Educación, Cultura y Deporte (BOA 239, 10/12/19).

ORDEN HAP/1593/2019, de 21 de noviembre, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo del Departamento de Sanidad (BOA 239, 10/12/19).

IAAP.-RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2019, de la Directora del Instituto Aragonés de Administración Pública, por la que se convocan diversos cursos de formación (BOA 239, 10/12/19).

CANARIAS

Resolución de 29 de noviembre de 2019, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se aprueba y se ordena la publicación de la lista definitiva de personas admitidas y excluidas a las pruebas selectivas para ingresar, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Facultativo de Técnicos de Grado Medio, Escala de Arquitectos e Ingenieros Técnicos, Especialidad Telecomunicaciones (Grupo A, Subgrupo A2), de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, convocadas por Resolución de 11 de abril de 2018, así como se determinan los lugares, fecha y hora de celebración del primer ejercicio (BOC 238, 10/12/19).
El primer ejercicio de la fase de oposición se celebrará, el día 13 de diciembre de 2019, a las 16:00 horas

CASTILLA-LA MANCHA

EAR.-Resolución de 29/11/2019, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se convocan acciones formativas incluidas en el Plan de Formación para el Personal de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2020 (DOCM 242, 10/12/19).

EXTREMADURA

DECRETO 181/2019, de 3 de diciembre, por el que se fija el calendario de días inhábiles a efectos de cómputo de plazos administrativos durante el año 2020 en la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE 236, 10/12/19).

REGIÓN DE MURCIA

Ordenes de 28 de noviembre de 2019 de la Consejería de Presidencia y Hacienda, por la que se convocan pruebas selectivas de acceso libre para cubrir plazas en la Administración Pública Regional (BORM 284, 10/12/19).
Solicitudes hasta el 10/01

EUSKADI

DECRETO 192/2019, de 3 de diciembre, de modificación del Decreto por el que se aprueban las relaciones de puestos de trabajo de los Departamentos y Organismos Autónomos de la Administración de la Comunidad Autónoma (BOPV 234, 10/12/19).

DECRETO 193/2019, de 3 de diciembre, de modificación del Decreto por el que se aprueban las relaciones de puestos de trabajo de los Departamentos y Organismos Autónomos de la Administración de la Comunidad Autónoma (BOPV 234, 10/12/19).

PRINCIPADO DE ASTURIAS

IAAP.-RESOLUCIÓN de 29 de noviembre de 2019, de la Dirección del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”, por la que se aprueba la lista provisional de personas admitidas y excluidas, la designación del Tribunal calificador y el comienzo de las pruebas selectivas para la provisión de 3 plazas del Cuerpo de Técnicos/as Superiores, Escala de Ingeniero/a Superior de Montes, Grupo A, Subgrupo A1 en turno de acceso libre y régimen de funcionario/a de carrera (BOPA 236, 10/12/2019).
La realización del primer ejercicio del proceso selectivo tendrá lugar el día 20 de febrero de 2020, a las 16:30 horas

CATALUNYA

RESOLUCIÓ PDA/3345/2019, de 4 de desembre, per la qual es modifica la Resolució PDA/2907/2019, de 7 de novembre, per la qual es convoca el procés de selecció per proveir 760 places de l'escala superior d'administració general del cos superior d'administració (grup A, subgrup A1) de la Generalitat de Catalunya (DOGC 8020, 10/12/19).
09-12-2019

COMUNITAT VALENCIANA

RESOLUCIÓ de 26 de novembre de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca una borsa d'ocupació temporal per al nomenament de personal funcionari interí i/o nomenament provisional per millora d'ocupació, cos d'advocats i advocades de la Generalitat, A 1-02, corresponent a l'OOP-2016 (DOGV 8693, 09/12/19).
Sol·licituds fins al 23/12

RESOLUCIÓ de 29 de novembre de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca una borsa d'ocupació temporal per al nomenament de personal funcionari interí i/o nomenament provisional per millora d'ocupació, cos superior tècnic d'enginyeria industrial A1-12, sector d'administració especial, corresponent a l'OOP 2015 (DOGV 8693, 09/12/19).
Sol·licituds fins al 23/12

 © Confederación de STEs-Intersindical