ESTATUTO DOCENTE

Confederación de Sindicatos de Trabajadores
y Trabajadoras de la Enseñanza – Intersindical
Carretas, 14-7º E-F 28012 Madrid Telf: 915322264
Fax: 915322280 stes@stes.es - www.stes.es


[Asturiano]  [Castellano]  [Català]  [Galego]

[ATXIKIMENDUA EMATEN DUT [ATXIKIMENDUAK IKUSI]

MANIFESTUA
Irakasleak labirintoan: Irakasleen estatutua

Espainiako parlamentuak berriki onartu duen Hezkuntzaren Lege Organikoan (HLO) argi eta garbi ikus daiteke globalizazio ekonomikoak mundu osoko hezkuntza sistemen pribatizazioan daukan eragina. Legeak Eskola Publikoari erasotzen dio, besteak beste mundu osoan ezartzen ari den pribatizazio politikari jarraikiz, hezkuntza (oinarrizko eskubidea eta ez merkatuaren esanetara dagoen zerbitzua) honela definitzen duelako: "botere publikoek eta gizarte-ekimenak hiritarren oinarrizko eskubideak bermatzeko mailegatzen duten" zerbitzu publikoa. Baina azken finean, "gizarte-ekimena" irabaziak lortzeko edo/eta jendea doktrinatzeko sortutako enpresa pribatua besterik ez da.

Hezkuntza-komunitateko sektore aurrerakoienen eta progresistenen helburu nagusiak kalitatezko Eskola Publikoa sustatzea eta irakasleen lan-baldintzak hobetzea dira, izan ere, irakaskuntza hobetzeko beharrezkoa da irakasleek beraien lana aintzat hartzen dela ikustea. Esan beharra dago, HLO ez dela ez Eskola Publikoa sendotzeko ezta irakasleen lan-baldintzak hobetzeko ere aprobetxatu.

STES-i-k Legebiltzarrean aurkeztu zituen aintzatespena eta hobekuntza sustatzeko proposamen gehienak baztertuak izan ziren. Gaitzespen hori azaltzeko, Legeari baietza eman zioten Legebiltzarreko taldeek baita gobernuak berak ere, Legebiltzarrean tramitazioa egin zenean (pasa den urteko urrian) Hezkuntza eta Zientzia Ministerioarekin lan-hitzarmena sinatu zuten erakunde sindikalen babesa zeukatela argudiatu zuten.

Orain, eta irakasleen garapen profesionala erregulatzeko aitzakiarekin, gobernuak labirinto kezkagarri, atzeragarri eta hierarkiko batean sartu nahi ditu irakasleak, Irakasleen Estatutuan hain zuzen ere. Bere sustatzaileen esanetan, estatutu honek lanbidea antolatu eta irakasleen eskubide eta betebeharrak islatu nahi ditu, halere azken finean, estatutu horretan egiten den gauza bakarra irakaskuntza publikoan pertsonala kudeatzeko enpresa-metodoak ezartzea da. Baina, irakaskuntzan ezin dira inolaz ere enpresako irizpideak onartu. Estatutu honek agerian uzten ditu gobernuko hainbat alderdiren eta Hezkuntza eta Zientzia Ministerioaren planteamendu neoliberalak.

Estatutuaren berritasunak bi ideiatan oinarritzen dira. Lehenengoa, irakasleen arteko lehia sustatzen duen “irakasleen lasterketa” baten ezarpena: hau da, lehenengoa izateko, meritu bat edo bestea lortzeko, ordainsari bat edo bestea lortzeko… lasterketan ibili eta lehian aritu. Bigarrena, ikastetxeetako zuzendaritzek edota hezkuntza ikuskatzailetzak irakasle orok pasa beharreko ebaluazioari buruzko aldeko edo kontrako txostenak idazteko ahalmena. Ebaluazioa egitea borondatezko ekintza denean lasterketa azkarrago egiten da. “Irakasleen lasterketa” egungo ordainsari osagarriekin egindako planteamendu berri baten barruan ulertu behar da. Planteamendu horretan, besteak beste, berariazko osagarrien osagai berriak aurkeztu eta irakasleen ebaluazioak aldekoak izanez gero lortuko diren "graduak" ezartzen dira. Azpimarratzekoak dira “ikastetxeekiko dedikazio berezia”, urte osokoa dena eta finkatzen ez dena, eta tutoretza-funtzioagatik jasoko den ordainsariaren ezarpena. Argi dago planteamendu horrek, irakasleak banatzeaz gain, ez duela tutoretza-funtzio hori irakaslearen lanaren barne dagoela kontuan hartzen.

“Irakasleen lasterketa” horretan aurrera egiteko edo gradua lortzeko egin beharreko merituak ondoren aipatzen diren gaiak bezain ilunak eta arbitrarioak dira: ebaluazioa borondatezko ekintza izatea, erantzukizun eta lan osagarriak onartzea, ikasleen emaitza hobetzeko ahaleginak egitea…honi guztiari “ikastetxeekiko eta hezkuntza zerbitzuekiko dedikazio berezia eta egonkorra” batu behar zaio. Hau da, lanaldiaren luzatzea ordainduko da.

Ministerioak egindako proposamenean irakasleen garapen profesionalari kalte egiten dioten bestelako alderdi negatiboak ere agertzen dira: langileak birbanatzea ikastetxean; nahitaezko mugikortasuna; lanean hasitakoan ematen ziren ikasgaien aldaketa edota ikasgai berriak ematera behartua izatea; lekualdatze-lehiaketak urtero izango direla ziurtatu ezina; lanpostuetako izendapen askea lehiaketaren egoera berean ematea; laneko osasunari buruzko proposamenik ez egitea laneko gaixotasunak aipatzen ere ez direlarik...

Estatutuaren proiektuak koloka uzten ditu bitarteko irakasleak bai lan baldintzei bai baldintza ekonomikoei dagokienez: urteko kontratuak egiten zaizkie, ez dute antzinatasun-saririk kobratzen eta, diskriminazio gutxi ez balitz, ez dute graduak lortzeko aukerarik.

Hezkuntza eta Zientzia Ministerioak sustatu duen irakasleen labirinto honetan langileen duintasunaren kontra doazen beste bi elementu ere agertzen dira argi eta garbi. Alde batetik, ez da aintzat hartzen sindikatuetako ordezkariek irakasleen eskubideen defentsan (ordutegiak, kargu-uzteak, langileak, baremoak,…) parte hartzeko duten eskubidea. Bestetik, lortutako graduak kenduz irakaslea “degradatzeko” aukera dago, adibidez, zehazten ez diren hutsegiteengatik zigorra ezarriz. Eta hau guztia, borondatezko ebaluazioari esker irakasle guztiak susmopean jarri ondoren.

Estatutuak irakasleen lana duintzeko ardura eduki beharko luke

Irakasleentzat ez da lehentasunezkoa Estatutu bat edukitzea, hala ere, beharrezko ikusten dute administrazioak eta gizarteak beren lanaren garrantzia aintzat hartzea. Horregatik, Estatutuak baliagarria izan behar du irakasleen lana duintzeko eta lan-baldintzak hobetzeko. Ez dugu gauzak okertuko dituen Estatuturik nahi.

Negoziazio honetan, STES-ek zera eskatzen dio ministerioari, sakon azter ditzala irakasleen lan-harremanak eta ordainsariak oinarritzeko erabili nahi dituen proiektuaren funts berriak. Gobernuak onartu beharra dauka hezkuntzan nahitaez taldean lan egin behar dela eta beraz, irakasleen arteko lehia saihestea ezinbestekoa dela. Horretarako, hainbat ekimen sustatu beharko ditu, tartean talde-lana, ikastetxeen autonomia eta demokratizazioa, langile gehiago kontratatzea, ratioak gutxitzea, irakasle guztien tutoretza-lanak egiaztatzea, taldeko organoek erabakiak hartzeko gaitasun handiagoa izatea,…

Era berean, irakasle lanetan jarduteko titulazioa arautzea ezinbestekoa da Irakasleen Kidego Bakarra lortzeko eta kidegoaren mugikortasuna ahalbidetzeko. Estatutuak estatu osoko irakasleen ordainsarien igoera jaso beharko luke eta, gainera, hezkuntza erreformaren ezarpenari aurre egiteko behar ditugun laguntzak kontuan izanik eta gaur egun irakasle lana egiteak duen zailtasunagatik, berariazko osagarria hileko berrehun eta berrogeita hamar eurotara igotzea aldarrikatzen dugu. Honako eskubide hauek ere aldarrikatzen ditugu: urte sabatikoa hartzeko eskubidea, 55 urtetik gorakoek soldata jaitsierarik gabeko ordu-murrizketa izateko eskubidea, 60 urterekin borondatezko erretiroa eskatzeko eskubidea eta bitarteko irakasleek hezkuntza sistema barruan jarraitzeko eskubidea behin betiko lanpostua lortu arte.

Estatutuaren tramitazioak hainbat hilabete beharko ditu oraindik. Bitartean STESek bere edukiei buruzko informazioa ematen jarraituko dute baita defendatzen dituzten eta irakasleen aldarrikapenak eta balorazioak jasotzen dituzten alternatiben inguruko informazioa ere.

Beste sindikatuekin batera lan egin nahi dugula adierazten dugu, Estatutuak gure lan-baldintzak okertu ez ditzan. Helburu hau lortzeko ordea, elkarte desberdinek gai gatazkatsu eta arriskutsuenez daukaten iritzia ezagutzea ezinbestekoa zaigu. Eta orain da momentua, hauteskunde garaia baita. Etorkizuna idatzi gabe dago oraindik eta hurbileko iraganak erakusten digu badaudela existentzia justifikatze hutsagatik gobernuarekin edozein neurri sinatzeko prest dauden erakundeak.

STESok irakasleei eta sindikatuei esaten diegu beharrezkoa dela mota guztietako presioak egitea “degrada ez gaitzaten” eta Estatutua irakaskuntza duintzeko eta irakasleen lan-baldintzak hobetzeko benetan baliagarria izan dadin.

Irakasleen mobilizazioarekin, aurreko gobernuen erasoen aurrean egin genuen bezala, STESok gure hitza ematen dugu gure indar guztia erabiliko dugula irakasleen aurkako eraso onartezin hau geratzeko, labirintutik ateratzeko: ez dugu gauzak hobetzeko balioko ez duen Estatuturik behar.


EZ ZAITZATELA DEGRADATU. MOBILIZA ZAITEZ
STES, IRAKASLEEN LANA DUINTZEAREN ALDE
STES, IRAKASLEEN LAN-BALDINTZAK HOBETZEAREN ALDE
ZURE LAGUNTZAREKIN, HOBE

STES-INTERSINDICAL KONFEDERAZIOKO IDAZKARITZA


Agiri hau, izandako atxikimendu guztiekin batera, hurrengo mahai sektorialean aurkeztuko zaio Hezkuntza Ministeritzari. Legebiltzarrean tramitatzen ari den bitartean, kongresuko eta Senatuko talde guztiei helaraziko zaie.

[ATXIKIMENDUA EMATEN DUT [ATXIKIMENDUAK IKUSI]

 

© Confederación de STEs-Intersindical