SECTOR DE ADMINISTRACIONES Y SERVICIOS PÚBLICOS

 
CATALUNYA
Relació de Llocs de Treball

SINDICATURA DE COMPTES SINDIC DE GREUGES CONSELL CONSULTIU
CONSELL DE L'AUDIOVISUAL AGČNCIA TRIBUTŔRIA DE CATALUNYA
OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA
ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA© Confederación de STEs-Intersindical